Կիսամյակային աշխատանք

1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա)57,3=57+0,3 բ)-12,07=-13+0,93

2. Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա)3/4=0,75 բ )37/25=1,48

3. Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական կոտորակի տեսքով:

ա)3,57=357/100 բ )0,007=7/1000

4. Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա)1/3=0,(3) բ)1/7=0,(142857)

5. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել սովորական կոտորակի տեսքով:

ա)0,3(4)=31/90 բ)0,(3)=1/3

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

(∛ 16)*(∛ 16)2=16 0,1/(0,1)5=(0,1)-4

7.Ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/√7 +1=արմատ7-1/2 բ) a2-b2/√a +√b=(a+b)(արմատa-արմատb

8. Կատարել գործողություն:

ա)(a-2/3):a1/3=a-1 բ)(a-5/8)0,4 *a0,25 =1

Մարտ-Մայիս

Հեռավար-առցանց ուսուցման փաթեթ 2-րդ կուրսի համար

Countable and uncountable nouns:exercises

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների (Իրավունքի հիմունքներ) առարկայի մարտի 16-20-ի հանձնարարություններ

Задания с 30-14 апреля

А.П. Чехов «Человек в футляре» Упражнения

А.С. Пушкин «Маленькие трагедии»

Java.arrays

Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. ապրիլի 6 — 10

Grammar/Exercises (Much,many,little,few,a lot,plenty)

Пасха

Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. 27.04.20 — 01.05.20

Կիսամյակային աշխատանք